Pravo i porezi

Ugovori između davatelja turističkih usluga i izravnih korisnika – izravni ugovor o hotelskim uslugama
pip - 2.2011, str. 3
Vraćanje radnika na posao na temelju odluke suda kao ovršne isprave prema Ovršnom zakonu i Zakonu o radu
pip - 2.2011, str. 12
Sustav vođenja zemljišne knjige u elektroničkom obliku – Pravilnik o ustroju i djelovanju Zajedničkog informacijskog sustava
pip - 2.2011, str. 24
Neka otvorena pitanja u hrvatskom sustavu poreza na dodanu vrijednost – neusklađenost u kontekstu pristupanja Europskoj uniji
pip - 2.2011, str. 28
Oporezivanje dobitka ostvarenog prodajom udjela u Republici Austriji i SR Njemačkoj
pip - 2.2011, str. 34
Kvalificirani udjeli u osiguravajućim društvima i njihov prijenos
pip - 2.2011, str. 43
Promjena sudske prakse i pravično suđenje
pip - 2.2011, str. 49
Fotografija kao autorsko djelo
pip - 2.2011, str. 58
Direktiva 2002/47/EC Europskog parlamenta i Vijeća te hrvatsko pravo financijskog osiguranja
pip - 2.2011, str. 66
Novi Zakon o Državnom sudbenom vijeću
pip - 2.2011, str. 73
Uredba Vijeća EU br. 904/2010 o zajedničkoj suradnji upravnih vlasti i borbi protiv prijevara na području PDV-a
pip - 2.2011, str. 82
Domaća sudska praksa
pip - 2.2011, str. 141
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 2.2011, str. 150
Pitanja i odgovori
pip - 2.2011, str. 158
Pregled novih propisa
pip - 2.2011, str. 161