Pravo i porezi

Javnobilježnička služba u Republici Hrvatskoj (I.)
pip - 12.2001, str. 3
Knjiga poslovnih udjela u društvu s ograničenom odgovornošću
pip - 12.2001, str. 7
Usklađivanje zemljišnoknjižnog s izvanknjižnim pravnim stanjem nekretnine
pip - 12.2001, str. 9
Naknada materijalne štete u slučaju smrti, tjelesne povrede i oštećenja zdravlja
pip - 12.2001, str. 14
Postupak otkazivanja ugovora o radu od poslodavca
pip - 12.2001, str. 26
Novi Zakon o doplatku za djecu u primjeni od 1. siječnja 2002.
pip - 12.2001, str. 32
Komentar Uncitral-ovog Model zakona za elektronički potpis
pip - 12.2001, str. 34
Izmjene i dopune Zakona o investicijskim fondovima i Zakona o privatizacijskim investicijskim fon...
pip - 12.2001, str. 40
Izmjene i dopune Carinskog zakona
pip - 12.2001, str. 44
Najam stvari inozemnog vlasnika - oporezuje li se najam (zakup) prema carinskim propisima o obavljenoj usluzi
pip - 12.2001, str. 47
Osnivanje javnih vatrogasnih postrojbi kao javnih ustanova u vlasništvu jedinica lokalne samouprave
pip - 12.2001, str. 51
Osvrt na Novelu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
pip - 12.2001, str. 54
Obavljanje ugostiteljske djelatnosti prema Noveli Zakona o obrtu
pip - 12.2001, str. 55
Poreznopravni režim naknade koju prima predstavnik suvlasnika zgrade
pip - 12.2001, str. 58
Program stručnog obrazovanja i usavršavanja u pravosuđu
pip - 12.2001, str. 60
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 12.2001, str. 64
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 12.2001, str. 70
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 12.2001, str. 71
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitakbr>Porez na dobitak
pip - 12.2001, str. 72
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 12.2001, str. 76
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 12.2001, str. 77
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 12.2001, str. 80
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 12.2001, str. 83
Ministarstvo turizma
pip - 12.2001, str. 87
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 12.2001, str. 89
Obvezno pravo
pip - 12.2001, str. 92
Parnični postupak
pip - 12.2001, str. 95
Parnični postupak
pip - 12.2001, str. 95
Autorsko pravo
pip - 12.2001, str. 95
Prekršaji
pip - 12.2001, str. 95
Zakon o općem upravnom postupku
pip - 12.2001, str. 96
Zakon o porezu na promet nekretnina
pip - 12.2001, str. 98
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
pip - 12.2001, str. 98
Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave
pip - 12.2001, str. 99
Zakon o porezu na dobit
pip - 12.2001, str. 100
Zakon o izvlaštenju
pip - 12.2001, str. 100
Pravo ugovora o radu
pip - 12.2001, str. 101
Pravo na naknadu
pip - 12.2001, str. 101
Radno pravo - Pravo na naknadu
pip - 12.2001, str. 101
Pravo tvrtki
pip - 12.2001, str. 102
Porez na dohodak i porez na prihod od kapitala
pip - 12.2001, str. 104
Porezno pravo
pip - 12.2001, str. 104
Bilančno porezno pravo
pip - 12.2001, str. 104
Pravo dioničkih društava
pip - 12.2001, str. 105
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 12.2001, str. 106
Odgovori na pitanja
pip - 12.2001, str. 115
Pregled novih propisa
pip - 12.2001, str. 120