Pravo i porezi 8/2008

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
O uvjetima podnošenja revizije
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Društva za upravljanje investicijskim fondovima
Autor: Doc. dr. sc. Dionis JURIĆ, dipl. iur.
Treće osobe u osiguranju od automobilske odgovornosti (II.)
Autor: Mr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Zaklade i fundacije u hrvatskom pravu
Autor: Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.