Zaklade i fundacije u hrvatskom pravu

Časopis: Pravo i porezi - 8.2008
Članak:
Zaklade i fundacije u hrvatskom pravu
Stranica:
45.
Autor/i:
Autor: Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: