Treće osobe u osiguranju od automobilske odgovornosti (II.)

Časopis: Pravo i porezi - 8.2008
Članak:
Treće osobe u osiguranju od automobilske odgovornosti (II.)
Stranica:
35.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U ovom članku autor potanko pojašnjava pojam i krug trećih osoba kod osiguranja od automobilske odgovornosti za štetu, dakle onih osoba koje imaju pravo na naknadu štete koja je izazvana motornim vozilom u pogonu. Krug osoba koje imaju pravo na naknadu štete kod osiguranja od automobilske odgovornosti za štetu može se odrediti na dva načina: prvi, tako da se odrede osobe koje nemaju pravo na naknadu štete (negativni način određivanja), a taj je način ujedno prihvaćen i u zakonu, te drugi način, tako da se pokuša na osnovi tumačenja zakona odrediti krug osoba koje bi imale pravo na naknadu štete (pozitivni način određivanja). Važnost je ovakvog dvostrukog pristupa u što točnijem određivanju osoba koje imaju pravo na naknadu štete, jer se samo na osnovi zakonskih odredaba ne može na prvi pogled utvrditi tko sve ima pravo na tu naknadu.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo