Pravo i porezi 1/1999

Pravni prob. u svezi s uvođ. eura kao nove i jed. obrač. novčane jed u pr. sustav EEiMU (II.dio)
Autori: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Prof. dr. sc. Deša MLIKOTIN-TOMIĆ
Prof. dr. sc. Barbara JELČIĆ
Zvonimir TRAMPUS, dipl. iur.
Prof. dr. sc. Jakša BARBIĆ
Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Zdravka BARAC, dipl. oec.
Dr. sc. Ivan KALADIĆ
Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Doc. dr. sc. Hrvoje KAČER
Prof. dr. sc. Ivo GRABOVAC
Prof. dr. sc. Ljudevit ROSENBERG
Prof. dr. sc. Božidar JELČIĆ
Ugovor o zakupu zrakoplova
Autor: Prof. dr. sc. Ivo GRABOVAC
Otkaz ugovora o radu
Autor: Prof. dr. sc. Željko POTOČNJAK
Solemnizacija - potvrda privatnih isprava
Autor: Rankica BENC, dipl. iur.
Pravna osobnost vjerskih zajednica
Autor: Mladen IVANOVIĆ, dipl. iur.
Prikaz Zakona o mirovinskom osiguranju (4)
Autor: Milivoj FROBE, dipl. iur.
Novosti u sustavu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.