Pravo i porezi

Tiskano izdanje 62,40 kn
E-izdanje 56,50 kn
Uvodnik glavnog urednika
pip - 12.2020, str. 2
Novi zakoni – studeni 2020. godine
pip - 12.2020, str. 3
Novela Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 131/20) s praktičarskoga gledišta
pip - 12.2020, str. 8
Izuzimanje od ovrhe u svjetlu zadnje novele Ovršnog zakona
pip - 12.2020, str. 12
Ovrha na temelju vjerodostojne isprave prema noveli Ovršnog zakona iz 2020. godine
pip - 12.2020, str. 16
Novi Zakon o strancima na snazi od 1. siječnja 2021. godine
pip - 12.2020, str. 24
Zakon o upućivanju radnika u RH i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni
pip - 12.2020, str. 29
Promjene u poreznim zakonima u 2021. godini
pip - 12.2020, str. 36
Komunalna naknada kao instrument lokalne porezne politike
pip - 12.2020, str. 40
Zlouporaba položaja i ovlasti u RH – Protupravno djelovanje lokalnih dužnosnika
pip - 12.2020, str. 47
Ugradnja dizala u postojeće stambene zgrade
pip - 12.2020, str. 51
Aktivna i pasivna legitimacija kod smetanja posjeda – iz sudske prakse
pip - 12.2020, str. 55
Upravljanje višestambenim zgradama – namjera zakonodavca i stvarnost
pip - 12.2020, str. 59
Pojedinačni ispravni postupak – novine u Zakonu o zemljišnim knjigama
pip - 12.2020, str. 67
Ništetni i nepostojeći (inegzistentni) ugovori: uzroci, posljedice, sličnosti i razlike te uočeni prijepori u sudskoj praksi
pip - 12.2020, str. 77
Polaganje i prodaja dugovane stvari zbog zakašnjenja vjerovnika
pip - 12.2020, str. 87
Evidencija radnog vremena za vrijeme trajanja epidemije COVID-19
pip - 12.2020, str. 96
Porezno postupanje pri uvozu dobara - porezna oslobođenja
pip - 12.2020, str. 99
Carinska pravila pri povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz članstva u EU-u
pip - 12.2020, str. 105
Jezik u pravu
pip - 12.2020, str. 112
Tumačenja i stajališta – Ministarstvo financija – Porezna uprava
pip - 12.2020, str. 113
Tumačenja i stajališta – Ministarstvo financija – Carinska uprava
pip - 12.2020, str. 120
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti i obrazovanja
pip - 12.2020, str. 127
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
pip - 12.2020, str. 127
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 12.2020, str. 130
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 12.2020, str. 141
Pitanja i odgovori
pip - 12.2020, str. 148