Novi Zakon o strancima na snazi od 1. siječnja 2021. godine

Časopis: Pravo i porezi - 12.2020
Članak:
Novi Zakon o strancima na snazi od 1. siječnja 2021. godine
Stranica:
24.
Autor/i:
Hana Velaj , mag. iur.
Sažetak:

Novi Zakon o strancima stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, čime će trenutačno važeći Zakon o strancima biti stavljen izvan snage. Svakako najvažniju promjenu predstavlja uvođenje novog sustava izdavanja dozvola za boravak i rad državljanima trećih zemalja. Autorica stoga u članku najprije navodi najznačajnije odredbe trenutačno važećeg Zakona o strancima koje uređuju boravak i rad državljana trećih zemalja u RH, a zatim se ukratko obrazlažu promjene koje donosi novi Zakon o strancima.

1. Uvod

2. Trenutačno važeći Zakon o strancima

3. Novi Zakon o strancima

4. Stupanje na snagu novog Zakona o strancima i posebni propisi koji uređuju boravak i rad državljana EGP-a te upućenih radnika

5. Osvrt na odrede novog Zakona o strancima

Hashtags: