Promjene u poreznim zakonima u 2021. godini

Časopis: Pravo i porezi - 12.2020
Članak:
Promjene u poreznim zakonima u 2021. godini
Stranica:
36.
Autor/i:
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:

Na sjednici Hrvatskog sabora 4. prosinca 2020. godine donesene su izmjene i dopune u Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o porezu na dobit, Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Do trenutka predaje časopisa u tisak navedeni zakoni nisu objavljeni u Narodnim novinama.
Najveći dio izmjena i dopuna poreznih zakona u primjeni je od 1. siječnja 2021. godine, dok se neke odredbe počinju primjenjivati od 1. srpnja 2021. odnosno od 1. siječnja 2022. godine.
U nastavku članka daje se sažet prikaz promjena koje donosi ovaj krug porezne reforme.

1. Promjene u Zakonu o porezu na dohodak

2. Promjene u Zakonu o porezu na dobit

3. Promjene u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost

4. Promjene u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Hashtags: