Pravo i porezi

Kritički osvrt na zadužnicu
pip - 4.2010, str. 0
Počinjenje štete na poljoprivrednom zemljištu – isključivo (su)prozročenje štete
pip - 4.2010, str. 0
Sudska i izvansudska pravna zaštita kupaca, potrošača i korisnika usluga u Republici Hrvatskoj
pip - 4.2010, str. 0
Prikaz zakona o poticanju prodaje stanova
pip - 4.2010, str. 0
Etažno vlasništvo
pip - 4.2010, str. 0
Usklađenje nekih odredaba Općeg poreznog zakona i novog Zakona o općem upravnom postupku
pip - 4.2010, str. 0
Komore u Republici Hrvatskoj
pip - 4.2010, str. 1
Minimalni tehnički uvjeti prodajnih objekata i drugih oblika trgovine
pip - 4.2010, str. 0
Pravni položaj izvanbračne zajednice u RH
pip - 4.2010, str. 0
Pojam, ustroj i djelovanje kreditnih institucija u RH
pip - 4.2010, str. 0
Domaća sudska praksa
pip - 4.2010, str. 104
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 4.2010, str. 116