Pravo i porezi

Program zbrinjavanja viška radnika u svjetlu novog Zakona o radu
pip - 5.2010, str. 3
Hrvatsko tržište rada u svjetlu pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji
pip - 5.2010, str. 11
Šport i porezno pravo
pip - 5.2010, str. 16
Sastavljanje zabilježbe u poreznom nadzoru
pip - 5.2010, str. 20
Upravni ugovori i postupanja – novi instituti
pip - 5.2010, str. 26
Ustavnost mirovinskog sustava Republike Hrvatske
pip - 5.2010, str. 36
Napomene o dopunskom pravorijeku - poredbenopravna razmatranja i de lege ferenda prijedlozi
pip - 5.2010, str. 47
Europsko sekundarno pravo kao izvor europskog međunarodnog privatnog prava
pip - 5.2010, str. 52
Postupovna pravila prijava koncentracija u pravu EU i RH
pip - 5.2010, str. 62
Uredba EU 883/2004 – Zadravstveno osiguranje
pip - 5.2010, str. 79
Domaća sudska praksa
pip - 5.2010, str. 121
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 5.2010, str. 129
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 5.2010, str. 135
Pregled novih propisa
pip - 5.2010, str. 139