Pravo i porezi

Tiskano izdanje 62,40 kn
E-izdanje 56,50 kn
Uvodnik glavnog urednika
pip - 10.2020, str. 2
Novi zakoni - rujan 2020. godine
pip - 10.2020, str. 4
Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
pip - 10.2020, str. 7
Prestanak zastoja provedbe ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika
pip - 10.2020, str. 12
Novela Pravilnika o provedbi Općega poreznog zakona
pip - 10.2020, str. 14
Privatnost pod povećalom u aplikacijama za praćenje u kontekstu pandemije COVID-19
pip - 10.2020, str. 15
Nedostatci u izvršenju prethodnog ugovora i profesionalni propust kao osnove za isključenje ponuditelja
pip - 10.2020, str. 19
Javna nabava i ponuda koja glasi na nula eura u nedavnoj odluci Suda EU (C 367/19)
pip - 10.2020, str. 26
Promijenjene okolnosti u ugovornom odnosu
pip - 10.2020, str. 31
Predugovor ili preliminar s praktičarskoga gledišta
pip - 10.2020, str. 38
Analiza pravnih učinaka valutne klauzule i instituta konverzije u svjetlu recentne prakse Suda EU-a
pip - 10.2020, str. 41
Troškovi parničnog postupka – osvrt na važna pitanja
pip - 10.2020, str. 48
Pogrešna uputa o pravnom lijeku u parničnom postupku
pip - 10.2020, str. 56
Upravljanje državnim poljoprivrednim zemljištem – ciljevi i izazovi
pip - 10.2020, str. 60
Oporezivanje građevinskih usluga
pip - 10.2020, str. 68
Neplaćeni dopust u vrijeme istražnog zatvora radnika
pip - 10.2020, str. 77
Plaćeni dopust
pip - 10.2020, str. 84
Revizija GDPR-a nakon dvije godine provedbe − ciljevi su ispunjeni, ali može i bolje
pip - 10.2020, str. 88
Direktiva EU-a o ovlašćivanju tijela za zaštitu tržišnog natjecanja za učinkovitiju provedbu pravila o tržišnom natjecanju (ECN+Direktiva)
pip - 10.2020, str. 93
Jezik u pravu
pip - 10.2020, str. 98
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 10.2020, str. 99
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 10.2020, str. 108
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
pip - 10.2020, str. 111
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 10.2020, str. 127
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 10.2020, str. 133

Pregled knjiga