Pravo i porezi 2/1999

Neki aspekti novog Zakona o bankama
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Građanskopravna zaštita autorskog prava
Autor: Dr. sc. Ivan HENNEBERG
Oporezivanje igara na sreću i zabavnih igara
Autor: Mr. sc. Nikola VUKIĆ, dipl. iur.
Pokretanje stečajnog postupka
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Pravni re
Autor: Nikolina GOLUBIĆ, dipl. iur.