Pokretanje stečajnog postupka

Časopis: Pravo i porezi - 2.1999
Članak:
Pokretanje stečajnog postupka
Stranica:
37.
Autor/i:
Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: