Pretvorba i priv. poljep. zemljišta u društvenom vlasništvu koje čini ili je činilo imovinu zadruge

Časopis: Pravo i porezi - 2.1999
Članak:
Pretvorba i priv. poljep. zemljišta u društvenom vlasništvu koje čini ili je činilo imovinu zadruge
Stranica:
11.
Autor/i:
Mladen ŽUVELA, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: