Može li se unošenje nekretnina u temeljni kapital društva opteretiti porezom na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 2.1999
Članak:
Može li se unošenje nekretnina u temeljni kapital društva opteretiti porezom na dohodak
Stranica:
24.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Hrvoje KAČER
Sažetak:
Hashtags: