Pravo i porezi

Novi međunarodnopravni okvir za strana ulaganja
pip - 12.2003, str. 3
Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima
pip - 12.2003, str. 13
Upis u sudski registar prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima
pip - 12.2003, str. 24
Ima li vlasništva u poduzetništvu
pip - 12.2003, str. 35
Uloga vještaka u poreznom postupku povodom jedne konkretne odluke
pip - 12.2003, str. 41
Oporezivanje nasljedstva i darova u Austriji
pip - 12.2003, str. 44
Oporezivanje odvjetničke djelatnosti
pip - 12.2003, str. 49
Novosti u opskrbi komercijalnih poljoprivrednih gospodarstava plavim dizelom
pip - 12.2003, str. 53
Akti za utvrđivanje porezne obveze
pip - 12.2003, str. 55
Naknada štete koju pretrpe alkoholizirani vlasnik motornog vozila i alkoholizirani vozač u istom motornom vozilu, prouzročene prometnom nezgodom
pip - 12.2003, str. 58
Pravni okvir za mirenje u poslovnim sporovima
pip - 12.2003, str. 61
Prešućivanje revizora o tzv. going concern mišljenju u izvješću o obavljenoj reviziji i kaznena djela s tim u vezi (II.)
pip - 12.2003, str. 66
Blagdani, spomendani i neradni dani u RH, te prava radnika
pip - 12.2003, str. 74
Postoji li još uvijek fiducijarno vlasništvo
pip - 12.2003, str. 77
Pravo na pristup informacijama
pip - 12.2003, str. 79
Vijesti iz Europske unije
pip - 12.2003, str. 85
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 12.2003, str. 90
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 12.2003, str. 91
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 12.2003, str. 93
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 12.2003, str. 94
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 12.2003, str. 96
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
pip - 12.2003, str. 98
Ministarstvo Financija - Carinska uprava
pip - 12.2003, str. 100
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 12.2003, str. 102
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 12.2003, str. 104
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 12.2003, str. 107
Državni inspektorat
pip - 12.2003, str. 110
Obvezno pravo
pip - 12.2003, str. 112
Pravo trgovačkih društava
pip - 12.2003, str. 113
Radno pravo
pip - 12.2003, str. 114
Parnični postupak
pip - 12.2003, str. 114
Ovršni postupak
pip - 12.2003, str. 115
Stečajno pravo
pip - 12.2003, str. 115
Prekršajno pravo
pip - 12.2003, str. 115
Kazneno pravo
pip - 12.2003, str. 118
Porezno pravo
pip - 12.2003, str. 122
Upravno pravo
pip - 12.2003, str. 124
Porezno pravo - porez na dobitak
pip - 12.2003, str. 125
Bilančno pravo
pip - 12.2003, str. 126
Pravo trgovačkih društava
pip - 12.2003, str. 127
Porezno pravo - porez na dohodak
pip - 12.2003, str. 128
Porezno pravo - naknada putnih troškova
pip - 12.2003, str. 130
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 12.2003, str. 131
Odgovori na pitanja
pip - 12.2003, str. 136
Pregled novih propisa
pip - 12.2003, str. 141