Pravo i porezi 6/2010

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Predložene su izmjene Zakona o radu te je donesen pravilnik o evidencijama o radnicima i radnom vremenu
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Pravilnik o radu prema novom Zakonu o radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Outsorcing u radnim odnosima
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.
Preuzimanje duga, pristupanje dugu i preuzimanje ispunjenja
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Ugovor o posredovanju
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Porez na dodanu vrijednost i neprofitne organizacije
Komisorno namirenje založnih vjerovnika iz pokretnina
Autor: Mr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ, dipl. iur.
Odluka Ustavnog suda RH u vezi odgovornosti obrtnika za obveze
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Donošenje rješenja i redovni pravni lijekovi prema novom Zakonu o općem upravnom postupku
Autor: Štefanija Kasabašić, dipl. iur.
Nova Uredba o provođenju europske Smjernice 112/2006 o pdv-u
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ