Donošenje rješenja i redovni pravni lijekovi prema novom Zakonu o općem upravnom postupku

Časopis: Pravo i porezi - 6.2010
Članak:
Donošenje rješenja i redovni pravni lijekovi prema novom Zakonu o općem upravnom postupku
Stranica:
52.
Autor/i:
Štefanija Kasabašić, dipl. iur.
Sažetak:
Krajem prošle godine, nakon pune četrdeset i tri godine, donesen je novi Zakon o općem upravnom postupku (ZUP) koji je stupio na snagu 01. siječnja 2010. godine. Na dan stupanja na snagu novog ZUP-a, prestaje vrijediti stari Zakon o općem upravnom postupku ali postupci započeti do njegovog stupanja na snagu, nastavit će se i dovršiti prema odredbama toga starog Zakona. Autorica u ovom članku detaljno pojašnjava mnoga pitanja vezana uz donošenje rješenja u upravnom postupku prema novom ZUP-u kao i provođenje žalbenog postupka.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo