Pravo i porezi

Jedinstveni porezni broj i kooperativna porezna država
pip - 11.2006, str. 3
Pregled najvažnijih izmjena i dopuna Kaznenog zakona iz lipnja 2006.
pip - 11.2006, str. 6
Stečajni vjerovnici i vjerovnici stečajne mase
pip - 11.2006, str. 12
Osporene tražbine temeljem novele Stečajnog zakona iz 2006.
pip - 11.2006, str. 21
Državna služba na određeno vrijeme
pip - 11.2006, str. 29
Prekovremeni rad
pip - 11.2006, str. 33
Nezaposleni branitelji i poticajne mjere
pip - 11.2006, str. 40
Dostava u parničnom i ovršnom postupku - prijedlog de lege ferenda
pip - 11.2006, str. 42
Temeljni kapital društva za upravljanje investicijskim fondovima
pip - 11.2006, str. 45
Arbitraža u inozemstvu u sporovima bez međunarodnog obilježja
pip - 11.2006, str. 48
Novi prijedlozi zakona
pip - 11.2006, str. 62
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 11.2006, str. 67
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 11.2006, str. 70
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 11.2006, str. 71
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
pip - 11.2006, str. 71
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 11.2006, str. 72
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
pip - 11.2006, str. 74
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 11.2006, str. 76
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
pip - 11.2006, str. 78
Središnji državni ured za upravu
pip - 11.2006, str. 79
Državni inspektorat
pip - 11.2006, str. 82
Obvezno pravo
pip - 11.2006, str. 89
Stvarno pravo
pip - 11.2006, str. 90
Odštetno pravo
pip - 11.2006, str. 91
Radno pravo
pip - 11.2006, str. 91
Pravo trgovačkih društava
pip - 11.2006, str. 92
Autorsko pravo
pip - 11.2006, str. 93
Parnični postupak
pip - 11.2006, str. 93
Ovršni postupak
pip - 11.2006, str. 94
Stečajno pravo
pip - 11.2006, str. 95
Upravno pravo
pip - 11.2006, str. 96
Porezno pravo
pip - 11.2006, str. 98
Trgovačko pravo
pip - 11.2006, str. 100
Radno pravo
pip - 11.2006, str. 102
Odgovori na pitanja
pip - 11.2006, str. 106
Pregled novih propisa
pip - 11.2006, str. 111