Pravo i porezi 11/2005

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Novosti u ovršnom postupku
Autor: Željko ŠARIĆ, dipl. iur.
Nemogućnost odgovornosti osiguratelja za štete prouzročene motornim vozilima trećima
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Sklapanje ugovora po novom ZOO-u
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Jedan aspekt primjene Actio Pauliana u stečaju(oživljava li hipoteka i fiducijarno vlasništvo pretvoreni u punopravno vlasništvo ako je to pretvaranje pobijeno)
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Odluka Ustavnog suda RH o povredi ustavnog prava u postupku otkaza ugovora o radu - prikaz
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Tužba radi nadomještanja suglasnosti
Autor: Kristian PLAZONIĆ, dipl. iur.
Tumačenje Kolektivnog ugovora između poslodavaca i radnika
Ovrha i porezi
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Marginalije uz Glavu XXII. Kaznenog zakona (kaznena djela protiv pravosuđa)
Autor: Doc. dr. sc. Davor DERENČINOVIĆ
Posebna nadležnost prema mjestu ispunjenja ugovorne obveze u europskom pravu
Autor: Dr. sc. Davor BABIĆ, dipl. iur.
Reklamacije - prava i obveze potrošača i trgovaca
Autor: Dobrila RAJIĆ, dipl. oec.
Prostorno i stvarno važenje carinskih propisa EU
Autor: Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Sloboda prometa kapitala u odnosu na države nečlanice EU
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Vijesti iz Europske unije
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Ministarstvo pravosuđa
Obvezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Parnični postupak
Stečajno pravo
Prekršajno pravo
Carine
Porezno pravo
Kazneno pravo
Bilančno porezno pravo
Porez na dohodak
Obvezni odnosi
Pravo društava
Stečajno pravo
Financijsko pravo
Radno pravo
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja
Objava rezultata poslovanja