Novosti u ovršnom postupku

Časopis: Pravo i porezi - 11.2005
Članak:
Novosti u ovršnom postupku
Stranica:
8.
Autor/i:
Željko ŠARIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Autor u ovome članku daje prikaz novela u ovršnom postupku, te općenito izmjena i dopuna Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 57/96. do 151/04. - dalje: OZ) prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 88/05. - dalje: ZIDOZ.
Hashtags: