Porez na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 11.2005
Članak:
Porez na dohodak
Stranica:
124.
Autor/i:
Sažetak:
    Dugovne kamate kod zajma za nabavu ili izgradnju neke zgrade koja se djelomično iznajmljuje a djelomično koristi za iznajmljivanje ili davanje u zakup
  • Izvanredno opterećenje - troškovi vozila 100%-tnog invalida - troškovi taksija kao izvanredno opterećenje
Hashtags: