Financijsko pravo

Časopis: Pravo i porezi - 11.2005
Članak:
Financijsko pravo
Stranica:
129.
Autor/i:
Sažetak:
    Pristup fondu nekretnina kreditnim financiranjem - opoziv ugovora o zajmu
Hashtags: