Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Što je nova u Stečajnom zakonu
pip - 11.2017, str. 3
Trošarinski institut – direktna isporuka
pip - 11.2017, str. 9
Imenovanje poreznih zastupnika u drugim državama članicama EU-a
pip - 11.2017, str. 18
Novi trendovi u poreznom nadzoru
pip - 11.2017, str. 32
Primjena Zakona o izvršenju poreznih obveza s obzirom na račune u inozemnim financijskim institucijama (FATCA)
pip - 11.2017, str. 40
Ovrha na nekretnini prema noveli Ovršnog zakona 2017. godine
pip - 11.2017, str. 43
Primjena kriterija za izbor radnika kojemu će poslodavac dati poslovno uvjetovani otkaz
pip - 11.2017, str. 47
Pravo zadržanja (retencije) i založno pravo – usporedni prikaz
pip - 11.2017, str. 53
Rokovi u postupcima javne nabave
pip - 11.2017, str. 65
Mogućnost reparacija pretrpljene i buduće neimovinske štete u jednokratnoj novčanoj svoti
pip - 11.2017, str. 74
Ugovor o franšizingu
pip - 11.2017, str. 79
Pregled novoga zakonskog uređenja posredovanja pri zapošljavanju
pip - 11.2017, str. 85
Tužbeni zahtjevi za izdavanje tabularne isprave
pip - 11.2017, str. 91
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 11.2017, str. 95
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 11.2017, str. 96
Domaća sudska praksa
pip - 11.2017, str. 110
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 11.2017, str. 121
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 11.2017, str. 130