Pravo i porezi

Tiskano izdanje 67,80 kn
E-izdanje 67,80 kn
Novi zakoni – prosinac 2018. godine
pip - 1.2019, str. 3
Postupanje komunalnog redarstva prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke
pip - 1.2019, str. 24
Odgovornost osnivača za obveze ustanove
pip - 1.2019, str. 26
Novosti u obračunu doprinosa i poreza na dohodak u 2019. godini
pip - 1.2019, str. 30
Novine u Općem poreznom zakonu od 1. siječnja 2019. godine
pip - 1.2019, str. 37
Novosti u propisima o PDV-u od 1. siječnja 2019. godine
pip - 1.2019, str. 42
Izmjene i dopune Zakona i pravilnika o porezu na dobit
pip - 1.2019, str. 49
Oporezivanje prometa nekretnina u Hrvatskoj od 1990. do danas
pip - 1.2019, str. 52
Novosti u Zakonu o mirovinskom osiguranju
pip - 1.2019, str. 59
Kvote za zapošljavanje stranaca za 2019. godinu
pip - 1.2019, str. 65
Obnova (novacija)
pip - 1.2019, str. 73
Naknada štete od naleta divljači na vozilo
pip - 1.2019, str. 78
Prijedlog novog Zakona o žigu iz 2018. godine
pip - 1.2019, str. 81
Uloga i odgovornost FINA-e kod ovrhe na novčanim sredstvima
pip - 1.2019, str. 84
Jezik u pravu
pip - 1.2019, str. 88
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 1.2019, str. 89
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 1.2019, str. 96
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 1.2019, str. 102
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 1.2019, str. 118
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 1.2019, str. 124