Pravo i porezi 11/2002

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Kompenzacijski ugovori
Autor: Prof. dr. sc. Deša MLIKOTIN-TOMIĆ
Odgoda zaštite povjerenja u pravnom prometu nekretnina do 1. I. 2007. godine
Autor: Prof. dr. sc. Tatjana JOSIPOVIĆ
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižnog p
Autor: Josip PETKOVIĆ, dipl. iur.
Ugovor o ortaštvu - obveze ortaka
Autor: Prof. dr. sc. Jakša BARBIĆ
Ugovor o uslugama prehrane i točenja pića
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Kada i kako primjenjivati strano pravo
Autor: Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO
Bračna stečevina po Obiteljskom zakonu
Autor: Prof. dr. sc. Vlado BELAJ
Je li legitimna praksa višestrukog objavljivanja istog ili gotovo istog autorskog djela u različitim tiskovinama
Autor: Doc. dr. sc. Hrvoje KAČER
Mjere i postupci uporabe i zaštite u sustavu elektroničkog potpisa
Autor: Mr. sc. Zlatko ĆESIĆ, dipl. iur.
Propisivanje i provedba načina ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće u vlasništvu jedinica lokalne samouprave
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Kazneno djelo povrede dužnosti članova uprave u slučaju gubitka i insolventnosti trgovačkog društva
Autor: Zorislav KALEB, dipl. iur.
Ostali oblici plaćanja i naplaćivanja u poslovanju s inozemstvom
Autor: Ivica GERGORIĆ, dipl. oec.
Postupanje sa sredstvima na deviznim računima poslovnih subjekata sukladno Zakonu o platnom prometu u zemlji
Autor: Mr. sc. Marcela KIR, dipl. oec.
Primjena Zakona o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Ponuda i prihvat ponude za sklapanje ugovora o prodaji
Autor: Slavko BABIĆ, dipl. iur.
Odnos ugovornih i zateznih kamata
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sudovi Europske unije (II.): Nadležnost europskih sudova u kontekstu Europske zajednice
Autor: Dr. sc. Tamara ĆAPETA
Europski parlament u svjetlu ugovora iz Nice
Autor: Dionis JURIĆ
Sud Europske zajednice - sudska praksa: Mario Vicente Micheletti i drugi v. Delegacion del Gobierno en Cantabria
Autor: Mr. sc. Dario ĐERĐA, dipl. iur.
Vijesti iz Europske unije
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Obvezno pravo
Radno pravo
Nasljedno pravo
Parnični postupak
Ovršni postupak
Stečaj
Prekršaji
Zakon o porezu na promet nekretnina
Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave
Pomorski zakonik
Zakon o privatizaciji
Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Zakon o zaštiti od požara
Zakon o hrvatskom državljanstvu
Zakon o mirovinskom osiguranju
Zakon o općem upravnom postupku
Bilančno i porezno pravo
Utvrđivanje dohotka
Pravo na naknadu štete
Radno pravo
Pravo dioničkih društava
Pravo društava s ograničenom odgovornošću
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja