Pravo i porezi

Kompenzacijski ugovori
pip - 11.2002, str. 3
Odgoda zaštite povjerenja u pravnom prometu nekretnina do 1. I. 2007. godine
pip - 11.2002, str. 7
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižnog p
pip - 11.2002, str. 10
Ugovor o ortaštvu - obveze ortaka
pip - 11.2002, str. 14
Ugovor o uslugama prehrane i točenja pića
pip - 11.2002, str. 22
Kada i kako primjenjivati strano pravo
pip - 11.2002, str. 27
Bračna stečevina po Obiteljskom zakonu
pip - 11.2002, str. 33
Je li legitimna praksa višestrukog objavljivanja istog ili gotovo istog autorskog djela u različitim tiskovinama
pip - 11.2002, str. 42
Mjere i postupci uporabe i zaštite u sustavu elektroničkog potpisa
pip - 11.2002, str. 47
Propisivanje i provedba načina ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće u vlasništvu jedinica lokalne samouprave
pip - 11.2002, str. 52
Kazneno djelo povrede dužnosti članova uprave u slučaju gubitka i insolventnosti trgovačkog društva
pip - 11.2002, str. 54
Ostali oblici plaćanja i naplaćivanja u poslovanju s inozemstvom
pip - 11.2002, str. 59
Postupanje sa sredstvima na deviznim računima poslovnih subjekata sukladno Zakonu o platnom prometu u zemlji
pip - 11.2002, str. 63
Primjena Zakona o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava
pip - 11.2002, str. 65
Ponuda i prihvat ponude za sklapanje ugovora o prodaji
pip - 11.2002, str. 67
Odnos ugovornih i zateznih kamata
pip - 11.2002, str. 72
Sudovi Europske unije (II.): Nadležnost europskih sudova u kontekstu Europske zajednice
pip - 11.2002, str. 75
Europski parlament u svjetlu ugovora iz Nice
pip - 11.2002, str. 82
Sud Europske zajednice - sudska praksa: Mario Vicente Micheletti i drugi v. Delegacion del Gobierno en Cantabria
pip - 11.2002, str. 91
Vijesti iz Europske unije
pip - 11.2002, str. 92
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 11.2002, str. 94
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 11.2002, str. 97
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 11.2002, str. 98
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 11.2002, str. 99
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 11.2002, str. 99
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 11.2002, str. 106
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 11.2002, str. 110
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 11.2002, str. 112
Ministarstvo gospodarstva
pip - 11.2002, str. 115
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 11.2002, str. 116
Obvezno pravo
pip - 11.2002, str. 118
Radno pravo
pip - 11.2002, str. 119
Nasljedno pravo
pip - 11.2002, str. 119
Parnični postupak
pip - 11.2002, str. 120
Ovršni postupak
pip - 11.2002, str. 120
Stečaj
pip - 11.2002, str. 120
Prekršaji
pip - 11.2002, str. 121
Zakon o porezu na promet nekretnina
pip - 11.2002, str. 123
Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave
pip - 11.2002, str. 124
Pomorski zakonik
pip - 11.2002, str. 124
Zakon o privatizaciji
pip - 11.2002, str. 124
Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
pip - 11.2002, str. 125
Zakon o zaštiti od požara
pip - 11.2002, str. 125
Zakon o hrvatskom državljanstvu
pip - 11.2002, str. 125
Zakon o mirovinskom osiguranju
pip - 11.2002, str. 126
Zakon o općem upravnom postupku
pip - 11.2002, str. 127
Bilančno i porezno pravo
pip - 11.2002, str. 127
Utvrđivanje dohotka
pip - 11.2002, str. 128
Pravo na naknadu štete
pip - 11.2002, str. 128
Radno pravo
pip - 11.2002, str. 128
Pravo dioničkih društava
pip - 11.2002, str. 128
Pravo društava s ograničenom odgovornošću
pip - 11.2002, str. 129
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 11.2002, str. 131
Odgovori na pitanja
pip - 11.2002, str. 140
Pregled novih propisa
pip - 11.2002, str. 144