Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
O novom Stečajnom zakonu
pip - 7.2015, str. 3
Aktualnosti u vezi s otkaznim rokom prema novom Zakonu o radu
pip - 7.2015, str. 12
Međunarodni i europski standardi prava radnika na zaštitu potraživanja u slučaju insolventnosti poslodavca
pip - 7.2015, str. 19
Ispunjenje ugovorne obveze u obveznom i radnom odnosu
pip - 7.2015, str. 23
Novo uređenje kamata u RH – Novela ZOO-a iz 2015. godine
pip - 7.2015, str. 31
Oporezivanje imovine - financijsko-znanstvena analiza (sažet i prilagođen prijevod)
pip - 7.2015, str. 42
Zakonsko uređenje poreznog nadzora (II.)
pip - 7.2015, str. 51
Međubankovne naknade za platne transakcije putem kartica i nova EU Uredba
pip - 7.2015, str. 58
Izvršenja presuda upravnih sudova – Novela ZUS-a iz 2014.
pip - 7.2015, str. 68
Prikaz Zakona o osobnoj iskaznici
pip - 7.2015, str. 74
Pravni položaj i odgovornost članova nadzornog odbora
pip - 7.2015, str. 77
Mjere radi zadržavanja osoba starije životne dobi u sustavu rada
pip - 7.2015, str. 84
Domaća sudska praksa
pip - 7.2015, str. 115
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 7.2015, str. 124
Pitanja i odgovori
pip - 7.2015, str. 131