Pravo i porezi 9/2017

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Nasljeđivanje poslovnog udjela
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Zakon o koncesijama iz 2017. godine – prikaz najvažnijih materijalnopravnih rješenja
Autori: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Ništetnost ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.
Ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
Autor: Doc. dr. sc. Loris BELANIĆ
Naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti (diskriminacija na osnovi invalidnosti)
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Upravljanje rizicima (risk management) u investicijskim društvima i društvima za upravljanje fondovima (II.)
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.
Novi Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja (I.)
Autor: Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.
Ovrha na novčanim sredstvima u svjetlu novela Ovršnog zakona
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Služnosti
Autor: Nikolina PAVLEČIĆ, dipl. iur.
Uloga porote u hrvatskom i američkom pravosuđu
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Pravo na suđenje u razumnom roku
Autor: Vlatka KOVAČ, dipl. iur.
Rodiljni i roditeljski dopust zaposlenih i samozaposlenih roditelja – novosti od 1. srpnja 2017. godine
Autor: Renata TURČINOV , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Domaća sudska praksa
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika
Ovršni Zakon - knjiga
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.