Pravo i porezi 3/2022

Tiskano izdanje 135,60 KN
18,00 EUR
Web izdanje 124,30 KN
16,50 EUR
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Novi zakoni – veljača 2022. godine
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Praktične pripreme za uvođenje eura: dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti
Autor: Mr. sc. Ana ŠABIĆ
O izazovima u provedbi obveze pripajanja isporučitelja vodnih usluga
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Zakon o vodnim uslugama i jedinice lokalne samouprave
Autori: Danijel JAVORIĆ BARIĆ , mag. iur.
Lucija Katalinić
Agencije za privremeno zapošljavanje radnika
Autori: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Hana VELAJ, mag. iur.
Rješenje kao obligatorni modus akta koji izdaju školske ustanove kao tijela javne vlasti
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Promjene u pravima na osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Utvrđivanje rezidentnosti fizičkih osoba
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Porezno motrište prijenosa gospodarske cjeline obrta „dobitaša“ u d.o.o.
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Posebna odobrenja prema trošarinskim propisima
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Opći pregled novog Zakona o zaštiti potrošača
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Timeshare – ugovor o pravu na vremenski ograničenu uporabu i srodni ugovori
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Izmjene cijena kod ugovora o građenju
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Sudjelovanje trećih u parnici
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Pregled konzularnih usluga (uređenje statusa, rezidentnost, ostvarivanje prava, putne isprave i dr.)
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Podnesak u upravnom postupku
Autor: Zorana FISTONIĆ , mag. iur.
Jezik u pravu
Autori: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Pitanja i odgovori