Pravo i porezi

Kratki komentar FIDIC-ove „Zlatne knjige“
pip - 6.2011, str. 3
Prikaz odredaba Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti
pip - 6.2011, str. 14
Izmjene i dopune Zakona o radu
pip - 6.2011, str. 18
Materijalna prava radnika koja nisu unaprijed predviđena propisom ni autonomnim izvorom prava
pip - 6.2011, str. 21
Novine u ZPP-u
pip - 6.2011, str. 22
Poslovna jedinica vs. stalna poslovna jedinica, podružnica vs. predstavništvo
pip - 6.2011, str. 32
Skraćeni porezni postupak
pip - 6.2011, str. 37
O pravorijeku: poredbenopravna analiza, manjkavosti hrvatskih rješenja i prijedlozi de lege ferenda
pip - 6.2011, str. 43
Ugovori između putničkih agencija i korisnika – ugovor o organiziranju putovanja
pip - 6.2011, str. 50
Stjecanje prava vlasništva objekta izgrađenog od pravnog prednika i neprocijenjenog u postupku pretvorbe
pip - 6.2011, str. 69
O pravednosti kao paradigmi prava
pip - 6.2011, str. 72
Povreda prava na pravično suđenje u koncesijskom postupku
pip - 6.2011, str. 82
Zašto ček nije mjenica – sličnosti i razlike između čeka i mjenice
pip - 6.2011, str. 0
Odgovornost državnih službenika
pip - 6.2011, str. 92
Domaća sudska praksa
pip - 6.2011, str. 136
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 6.2011, str. 146
Pitanja i odgovori
pip - 6.2011, str. 152
Pregled novih propisa
pip - 6.2011, str. 154