Pravo i porezi 6/2011

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Kratki komentar FIDIC-ove „Zlatne knjige“
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Prikaz odredaba Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Izmjene i dopune Zakona o radu
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Materijalna prava radnika koja nisu unaprijed predviđena propisom ni autonomnim izvorom prava
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Novine u ZPP-u
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Poslovna jedinica vs. stalna poslovna jedinica, podružnica vs. predstavništvo
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Skraćeni porezni postupak
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
O pravorijeku: poredbenopravna analiza, manjkavosti hrvatskih rješenja i prijedlozi de lege ferenda
Autor: Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO
Ugovori između putničkih agencija i korisnika – ugovor o organiziranju putovanja
Autor: Dr. sc. Andrea PEŠUTIĆ, dipl. iur.
Stjecanje prava vlasništva objekta izgrađenog od pravnog prednika i neprocijenjenog u postupku pretvorbe
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
O pravednosti kao paradigmi prava
Autori: Dr. sc. Milorad ĆUPURDIJA
Mr. sc. Safet SUBAŠIĆ
Povreda prava na pravično suđenje u koncesijskom postupku
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Zašto ček nije mjenica – sličnosti i razlike između čeka i mjenice
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Odgovornost državnih službenika
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.