Prikaz odredaba Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti

Časopis: Pravo i porezi - 6.2011
Članak:
Prikaz odredaba Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti
Stranica:
14.
Autor/i:
Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Na inicijativu Hrvatske obrtničke komore, a na prijedlog Vlade RH, Hrvatski sabor je 20. svibnja 2011. po hitnom postupku usvojio Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti.
Predmetni Zakon objavljen je u Nar. nov., br. 61/11., a stupio je na snagu 14. lipnja 2011. te se u ovom članku daje kratak pregled njegovih odredaba.
Hashtags:
#Pravo, #ZOO