Materijalna prava radnika koja nisu unaprijed predviđena propisom ni autonomnim izvorom prava

Časopis: Pravo i porezi - 6.2011
Članak:
Materijalna prava radnika koja nisu unaprijed predviđena propisom ni autonomnim izvorom prava
Stranica:
21.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Materijalno pravo radnika koje se ne temelji na nekom propisu ili autonomnom izvoru radnoga prava može se uspostaviti i realizirati, uvjetno rečeno, odlukom poslodavca, ali ne kao pravo iz radnog odnosa, nego kao pravo iz građansko pravnog odnosa (ugovor o darivanju). No stvar se može argumentirano postaviti i drukčije pa da ipak bude riječ o pravu iz radnog odnosa. O tome pišemo u nastavku iznoseći argumentaciju za svaku od dvije navedene teze.
Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo