O pravednosti kao paradigmi prava

Časopis: Pravo i porezi - 6.2011
Članak:
O pravednosti kao paradigmi prava
Stranica:
72.
Autor/i:
Dr. sc. Milorad ĆUPURDIJA
Mr. sc. Safet SUBAŠIĆ
Sažetak:
S motrišta povijesti prava i filozofije prava čini se da je pitanje odnosa prava i pravednosti oduvijek bilo jedno od temeljnih (fundamentalnih) pitanja kako u pravnoj, tako i u ostalim znanstvenim disciplinama (npr. filozofiji, teologiji, politologiji, sociologiji i dr.). Namjera ovog članka nije postići rezultat senzacionalnog otkrića niti u potpunosti odgovoriti na naznačeno pitanje. Intencija autora je da se na donekle jasan, pregledan i razumljiv način prezentira odnos između pojmova prava i pravednosti, povijesno i aktualno, odnosno da se problematizira hipotetički okvir o korelaciji pravednosti i prava.
Hashtags:
#Pravo