Izmjene i dopune Zakona o radu

Časopis: Pravo i porezi - 6.2011
Članak:
Izmjene i dopune Zakona o radu
Stranica:
18.
Autor/i:
Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Nakon godinu i pol dana primjene novog Zakona o radu Hrvatski sabor je na svojoj 23. sjednici, po hitnom postupku, 20. svibnja 2011. u skladu s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu br. P.Z.E. 811, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Ovaj Zakon objavljen je u Nar. nov., br. 61/11., a stupio je na snagu 14. lipnja 2011.
U nastavku se, uz navode iz obrazloženja Prijedloga zakona, ukratko pojašnjavaju usvojene izmjene i dopune ZR-a.
Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo