Kratki komentar FIDIC-ove „Zlatne knjige“

Časopis: Pravo i porezi - 6.2011
Članak:
Kratki komentar FIDIC-ove „Zlatne knjige“
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Sažetak:
U časopisu Pravo i porezi br. 3/11., 4/11. i 5/11. objavili smo tri članka koja su sadržavala kratke komentare nekih odredaba iz FIDIC-ovih općih ugovornih uvjeta izdanih pod skraćenim naslovima „Crvena knjiga“, „Žuta knjiga“ i „Srebrna knjiga“. U ovome članku obradit ćemo četvrtu knjigu FIDIC-ovih uvjeta ugovora, poznatu pod skraćenim imenom „Zlatna knjiga“, a koja je posebno priređena za izvođenje svih onih radova koji su predviđeni u Žutoj i u Srebrnoj knjizi, s time da Izvođač nastavlja upravljati izgrađenim projektom kroz razdoblje od najmanje dvadeset godina nakon dovršetka građenja. Takvi se projekti u našoj terminologiji često nazivaju ugovorima BOT ili ugovorima kod kojih se obveza izvođača sastoji od građenja, isporuke i montaže opreme, vođenja objekta nakon završetka građenja i vraćanja objekta naručitelju nakon što istekne rok trajanja vođenja objekta.
Hashtags:
#Pravo, #ZOO