Skraćeni porezni postupak

Časopis: Pravo i porezi - 6.2011
Članak:
Skraćeni porezni postupak
Stranica:
37.
Autor/i:
Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Porezni postupak je specifičan upravni postupak rješavanja poreznih stvari kad je riječ o priznanju nekog prava ili određivanju obveze. Cilj je ovoga članka objasniti što je to skraćeni postupak, u kojim se slučajevima primjenjuje te koja prava i obveze proizlaze iz tog postupka.
Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo