Pravo i porezi 3/2005

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Što donosi novi Zakon o obveznim odnosima
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Promjena istovjetnosti zahtjeva za naknadu štete zbog gubitka zarade u vezi sa zastarijevanjem tražbine
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Lex mercatoria u novome pravnom okruženju (II.)
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Potrošački ugovori i zaštita potrošača
Autor: Dobrila RAJIĆ, dipl. oec.
Novi Pomorski zakonik Republike Hrvatske - osnovne promjene u imovinskopravnim odnosima
Autor: Prof. emeritus Ivo GRABOVAC
Aktualna pitanja financijskog izvještavanja dioničkih društava - odgovornost revizora (II.)
Autor: Doc. dr. sc. Edita ČULINOVIĆ-HERC
Jezična (ne)primjerenost primjene izraza (ne)rezident
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Strane osobe - stjecanje prava vlasništva na nekretninama i plaćanje poreza na promet nekretnina
Autor: Mr. sc. Marijana VURAIĆ, dipl. oec.
Pregled stopa poreza na potrošnju i adresar područnih ureda PU
Autori: Slavica BALAŠKO, dipl. oec.
Ivana VODA
Prijevoz tereta u cestovnom prometu
Autor: Dr. sc. Zlatko ĆESIĆ, dipl. iur.
Pojedinačno ažuriranje zemljišnoknjižnog stanja - parnica ili pojedinačan ispravni postupak (kritički osvrt na sudsku praksu)
Autor: Mr. sc. Zrinko ZRILIĆ, dipl. iur.
Naknada štete zbog nezakonitoga otkaza ugovora o radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Taksiranje u pravu intelektualnog vlasništva
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.
Obveza uporabe komunalne usluge sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada
Autor: Gordana SEDMAK-JEDNAČAK, dipl. oec.
Postupak odobravanja državnih potpora u EZ-u
Autor: Mr. sc. Denis ŠTOK, dipl. iur.
Tekući i kapitalni transferi - odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Vijesti iz Europske unije
Pravo društava - društva kapitala
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Obvezno pravo
Javno priopćavanje
Radno pravo
Pomorsko pravo
Stečajno pravo
Prekršajno pravo
Carine
Stvarno pravo
Upravno pravo
Porez na dodanu vrijednost
Upravno pravo
Građansko pravo
Radni odnosi
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja