Pravo i porezi

Što donosi novi Zakon o obveznim odnosima
pip - 3.2005, str. 3
Promjena istovjetnosti zahtjeva za naknadu štete zbog gubitka zarade u vezi sa zastarijevanjem tražbine
pip - 3.2005, str. 15
Lex mercatoria u novome pravnom okruženju (II.)
pip - 3.2005, str. 18
Potrošački ugovori i zaštita potrošača
pip - 3.2005, str. 27
Novi Pomorski zakonik Republike Hrvatske - osnovne promjene u imovinskopravnim odnosima
pip - 3.2005, str. 32
Aktualna pitanja financijskog izvještavanja dioničkih društava - odgovornost revizora (II.)
pip - 3.2005, str. 35
Jezična (ne)primjerenost primjene izraza (ne)rezident
pip - 3.2005, str. 44
Strane osobe - stjecanje prava vlasništva na nekretninama i plaćanje poreza na promet nekretnina
pip - 3.2005, str. 45
Pregled stopa poreza na potrošnju i adresar područnih ureda PU
pip - 3.2005, str. 49
Prijevoz tereta u cestovnom prometu
pip - 3.2005, str. 75
Pojedinačno ažuriranje zemljišnoknjižnog stanja - parnica ili pojedinačan ispravni postupak (kritički osvrt na sudsku praksu)
pip - 3.2005, str. 79
Naknada štete zbog nezakonitoga otkaza ugovora o radu
pip - 3.2005, str. 87
Taksiranje u pravu intelektualnog vlasništva
pip - 3.2005, str. 88
Obveza uporabe komunalne usluge sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada
pip - 3.2005, str. 93
Postupak odobravanja državnih potpora u EZ-u
pip - 3.2005, str. 95
Tekući i kapitalni transferi - odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
pip - 3.2005, str. 99
Vijesti iz Europske unije
pip - 3.2005, str. 104
Pravo društava - društva kapitala
pip - 3.2005, str. 108
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 3.2005, str. 108
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 3.2005, str. 112
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 3.2005, str. 114
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 3.2005, str. 119
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 3.2005, str. 120
Ministarstvo pravosuđa
pip - 3.2005, str. 126
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 3.2005, str. 129
Obvezno pravo
pip - 3.2005, str. 132
Javno priopćavanje
pip - 3.2005, str. 133
Radno pravo
pip - 3.2005, str. 133
Pomorsko pravo
pip - 3.2005, str. 133
Stečajno pravo
pip - 3.2005, str. 134
Prekršajno pravo
pip - 3.2005, str. 135
Carine
pip - 3.2005, str. 138
Stvarno pravo
pip - 3.2005, str. 138
Upravno pravo
pip - 3.2005, str. 139
Porez na dodanu vrijednost
pip - 3.2005, str. 140
Upravno pravo
pip - 3.2005, str. 141
Građansko pravo
pip - 3.2005, str. 142
Radni odnosi
pip - 3.2005, str. 143
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 3.2005, str. 145
Odgovori na pitanja
pip - 3.2005, str. 150