Pravo i porezi 12/2014

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Ugovor o faktoringu
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Novo posebno uređenje zateznih kamata (I.)
Autor: Ivan TOT , dipl. iur.
Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa
Autor: Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Telekomunikacijske, radijske i TV usluge te elektronički obavljene usluge u sustavu PDV-a
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Oporezivanje dohotka po osnovi kamata na štednju - modeli uvođenja i problemi
Autor: Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Odlučivanje o izuzeću suca (odluka Europskog suda za ljudska prava)
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Konvalidacija staža osiguranja
Autor: Žanet VIDOVIĆ , dipl. iur.
Novosti u javnobilježničkoj ovrsi
Autor: Vlatka KOVAČ, dipl. iur.
Nepoštene ugovorne odredbe u potrošačkom ugovorima
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.
Ulaganje prava intelektualnog vlasništva u trgovačka društva
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.
Prikaz programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece stradalih branitelja
Autor: Alan VAJDA, dipl. iur.