Pravo i porezi 1/2022

Tiskano izdanje 135,60 kn
Web izdanje 124,30 kn
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Novi zakoni – prosinac 2021. godine
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Praktične pripreme za uvođenje eura: Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom
Autor: Mr. sc. Ana ŠABIĆ
Pogled na Posebne uzance o građenju iz javnonabavne perspektive
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.
Nove Posebne uzance o građenju i neke dvojbe (pojam, primjena, promijenjene okolnosti, fiksna cijena, povećanje cijena, ugovorna kazna)
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Rokovi ispunjenja novčanih obveza
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Ugovor o doživotnom i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Novosti u Zakonu o trošarinama
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ugovorno i porezno motrište zajmova i kamata između trgovačkih društava te trgovačkih društava i fizičkih osoba
Autori: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Hana VELAJ, mag. iur.
Porezno motrište poslovanja inozemnih podružnica u RH
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Aktualna pitanja minimalne plaće
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Pripremne radnje za zapošljavanje radnika u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Elektronički potpisi
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Energetska oporaba otpada – karika koja nedostaje?
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Osiguranje dokaza
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Jezik u pravu
Autori: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo pravosuđa i uprave
Autor:
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:
Inozemna sudska praksa i stajališta
Autor:
Pitanja i odgovori
Autor: