Pravo i porezi

Novo uređenje stečajnoga prava
pip - 11.2003, str. 3
Sumarni eliminacijski stečajni postupak
pip - 11.2003, str. 13
Tužba radi utvrđivanja tražbine osporene u stečaju - koga tužiti
pip - 11.2003, str. 19
Ugovori sklopljeni nakon osnivanja dioničkog društva
pip - 11.2003, str. 22
Ugovor o doživotnom uzdržavanju prema novom Zakonu o nasljeđivanju
pip - 11.2003, str. 25
Primjena odredbe čl. 97., st. 4. Ovršnog zakona u sudskoj praksi
pip - 11.2003, str. 31
Oporezivanje nasljedstva i darova u RH
pip - 11.2003, str. 35
Prešućivanja revizora o tzv. going concern mišljenju u izvješću o obavljenoj reviziji i kaznena djela s tim u vezi (I.)
pip - 11.2003, str. 40
Koje promjene donosi novi Obiteljski zakon
pip - 11.2003, str. 47
Potrošači javnih usluga i savjetodavna tijela u jedinicama lokalne samouprave
pip - 11.2003, str. 53
Medijacija (mirenje) - oblik alternativnog rješavanja spora
pip - 11.2003, str. 56
Nova pravila o carinskim povlasticama
pip - 11.2003, str. 58
Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
pip - 11.2003, str. 64
Vijesti iz Europske unije
pip - 11.2003, str. 67
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 11.2003, str. 72
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 11.2003, str. 75
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 11.2003, str. 77
Ministarstvo Financija - Carinska uprava
pip - 11.2003, str. 78
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 11.2003, str. 79
Ministarstvo gospodarstva
pip - 11.2003, str. 82
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 11.2003, str. 83
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 11.2003, str. 85
Ministarstvo turizma
pip - 11.2003, str. 87
Porezno pravo
pip - 11.2003, str. 90
Upravno pravo
pip - 11.2003, str. 91
Obvezno pravo
pip - 11.2003, str. 93
Obiteljsko pravo
pip - 11.2003, str. 96
Autorsko pravo
pip - 11.2003, str. 97
Žigovno pravo
pip - 11.2003, str. 97
Parnični postupak
pip - 11.2003, str. 98
Stečajno pravo
pip - 11.2003, str. 99
Prekršajno pravo
pip - 11.2003, str. 101
Kazneno pravo
pip - 11.2003, str. 103
Pravo trgovačkih društava
pip - 11.2003, str. 104
Građansko pravo
pip - 11.2003, str. 105
Radno pravo
pip - 11.2003, str. 105
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 11.2003, str. 107
Odgovori na pitanja
pip - 11.2003, str. 111
Pregled novih propisa
pip - 11.2003, str. 117