Pravo i porezi 11/2003

Web izdanje 8,99
Novo uređenje stečajnoga prava
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Sumarni eliminacijski stečajni postupak
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Tužba radi utvrđivanja tražbine osporene u stečaju - koga tužiti
Autor: Hrvoje VUKIĆ, dipl. iur.
Ugovori sklopljeni nakon osnivanja dioničkog društva
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Ugovor o doživotnom uzdržavanju prema novom Zakonu o nasljeđivanju
Autor: Prof. dr. sc. Vlado BELAJ
Primjena odredbe čl. 97., st. 4. Ovršnog zakona u sudskoj praksi
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ
Oporezivanje nasljedstva i darova u RH
Autor: Mr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.
Prešućivanja revizora o tzv. going concern mišljenju u izvješću o obavljenoj reviziji i kaznena djela s tim u vezi (I.)
Autor: Mr. sc. Šime PAVLOVIĆ, dipl. iur.
Koje promjene donosi novi Obiteljski zakon
Autor: Ivana MILAS, dipl. iur.
Potrošači javnih usluga i savjetodavna tijela u jedinicama lokalne samouprave
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Medijacija (mirenje) - oblik alternativnog rješavanja spora
Autor: Franciska GRĐAN, dipl. iur.
Nova pravila o carinskim povlasticama
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
Autor: Mr. sc. Zvonko BOŠKOVIĆ
Vijesti iz Europske unije
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo Financija - Carinska uprava
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Ministarstvo turizma
Porezno pravo
Upravno pravo
Obvezno pravo
Obiteljsko pravo
Autorsko pravo
Žigovno pravo
Parnični postupak
Stečajno pravo
Prekršajno pravo
Kazneno pravo
Pravo trgovačkih društava
Građansko pravo
Radno pravo
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja