Ugovor o doživotnom uzdržavanju prema novom Zakonu o nasljeđivanju

Časopis: Pravo i porezi - 11.2003
Članak:
Ugovor o doživotnom uzdržavanju prema novom Zakonu o nasljeđivanju
Stranica:
25.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Vlado BELAJ
Sažetak:
Novi Zakon o nasljeđivanju uređuje i ugovor o doživotnom uzdržavanju (dalje: ugovor). Brojne su sličnosti između novog Zakona o nasljeđivanju i onoga koji mu je prethodio glede ugovora o doživotnom uzdržavanju, ali postoje i značajne novosti. Jedna od njih jest proširivanje mogućnosti da predmet ugovora mogu biti i samo pokretne stvari, a ne isključivo nekretnine kao što je bilo ranije. Proširena je i nadležnost glede oblika ugovora, tako da je osim sudske moguća i javnobilježnička ovjera, te da ugovor može biti sastavljen i u obliku javnobilježničkog akta. Bitno pitanje je i utjecaj promijenjenih okolnosti što je jednako riješeno u novom Zakonu kao i u prethodnom. Ako se nakon sklapanja ugovora prilike toliko promijene da je ispunjenje ugovora postalo znatno otežano, sud će na zahtjev bilo koje stranke njihove odnose iznova urediti ili ih raskinuti, vodeći računa o svim okolnostima.
Hashtags: