Novo uređenje stečajnoga prava

Časopis: Pravo i porezi - 11.2003
Članak:
Novo uređenje stečajnoga prava
Stranica:
3.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Sažetak:
Dana 30. kolovoza 2003. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona.

Stečajni je zakon od svog stupanja na snagu, odnosno od 1. siječnja 1997., već tri puta noveliran. Svaki se put novelama namjeravalo postići mnogo efekata, što nije uvijek urodilo plodom. Je li to slučaj i s posljednjim novelama Stečajnog zakona, možete pročitati u ovome članku.

Hashtags: