Nova pravila o carinskim povlasticama

Časopis: Pravo i porezi - 11.2003
Članak:
Nova pravila o carinskim povlasticama
Stranica:
58.
Autor/i:
Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Na sjednici od 25. rujna 2003., Vlada Republike Hrvatske donijela je novu Uredbu o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (Nar. nov., br. 154/03. - u nastavku teksta: Uredba) koja se počela primjenjivati 1. studenoga 2003.
Hashtags: