Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Časopis: Pravo i porezi - 11.2003
Članak:
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Stranica:
85.
Autor/i:
Sažetak:
    Izdavanje građevne dozvole
  • Dokaz pravnog interesa
  • Provedba amandmana usvojenih od strane Gradske skupštine
  • Dokument prostornog uređenja užega područja
  • Izdavanje građevnih dozvola, primjena propisa nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu
Hashtags: