Medijacija (mirenje) - oblik alternativnog rješavanja spora

Časopis: Pravo i porezi - 11.2003
Članak:
Medijacija (mirenje) - oblik alternativnog rješavanja spora
Stranica:
56.
Autor/i:
Franciska GRĐAN, dipl. iur.
Sažetak:
Dana 24. listopada 2003. stupio je na snagu Zakon o mirenju. Medijacija, odnosno mirenje predstavlja oblik alternativnog rješavanja spora, koji se u biti pojavljuje kao novi zakonom uokvireni pravni institut u našem pravnom sustavu, o kojemu pišemo u ovome članku.
Hashtags: