Građansko pravo

Časopis: Pravo i porezi - 11.2003
Članak:
Građansko pravo
Stranica:
105.
Autor/i:
Sažetak:
    Učinak odredbe o arbitraži glede ovlasti člana društva
Hashtags: