Oporezivanje nasljedstva i darova u RH

Časopis: Pravo i porezi - 11.2003
Članak:
Oporezivanje nasljedstva i darova u RH
Stranica:
35.
Autor/i:
Mr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Oporezivanje nasljedstva i darova u RH obavlja se primjenom dva različita poreza. Takvo rješenje odudara od oporezivanja nasljedstva i darova u drugim suvremenim državama u kojima se ono u pravilu obavlja jedinstvenim porezom. Nasljeđivanje i darovanje nekretnina uređuje se Zakonom o porezu na promet nekretnina. Nasljeđivanje i darovanje gotovog novca, novčanih tražbina, vrijednosnih papira i pokretnina (vrijednosti više od 50.000,00 kn) uređuje se Zakonom o financiranju jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave. Predviđena je i jedinstvena porezna stopa do 5%, neovisno o vrijednosti naslijeđene ili na dar primljene imovine.

U ovome se članku prikazuje oporezivanje nasljedstva i darova u nas, i to odvojeno oporezivanje naslje đivanja i darovanja nekretnina od nasljeđivanja i darovanja ostalih oblika imovine. Nadalje, autor kritički ukazuje na neke tehničke nejasnoće aktualnog našeg zakonskog rješenja koje je potrebno ukloniti. Uz to se i dodatno daju neki prijedlozi koji idu za izmjenom postojeće materije oporezivanja nasljedstva i darova, od kojih se posebno ističe potreba uvođenja tzv. dvostruke progresije.

Hashtags: