Upravno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 11.2003
Članak:
Upravno pravo
Stranica:
91.
Autor/i:
Sažetak:
    Stavljanje rješenja na oglasnu ploču (čl. 96. ZUP)
  • Upravni akt ukinut odlukom ustavnog suda (čl. 32., st. 2. ZUS)
  • Ukidanje rješenja po pravu nadzora (čl. 11.a i čl. 263., st. 2. ZUS)
  • Raspored na odgovarajuće poslove (čl. 6. ZUS)
  • Upravljanje športskim objektom (čl. 6. ZUS
Hashtags: