Autorsko pravo

Časopis: Pravo i porezi - 11.2003
Članak:
Autorsko pravo
Stranica:
97.
Autor/i:
Sažetak:
    Ostvarivanje autorskog prava (čl. 91. ZAP-a)
Hashtags: